Az Ügyvédi Iroda az alábbi jogi területeken áll az ügyfelek rendelkezésére:

Gazdasági jog
Cégalapítás
Családjog
Polgári jog
Ingatlanjog
Öröklési jog
Munkajog
Tanügyigazgatás
Büntető jog
 
Gazdasági jog

Fizetési meghagyás, és végrehajtási eljárás kezdeményezése elektronikus úton.

Gazdasági társaságok, egyéb gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók részére eseti vagy hosszabb időszakra szóló állandó jogi képviselet ellátása.

A gazdálkodó tevékenységet érintő jogi lehetőségekkel kapcsolatos tanácsadás, /vállalkozási szerződések feltételei, azok teljesítése, szavatossági igények érvényesítése tartozások kezelése stb./ felszámolási eljárásokban jogi képviselet peres, és nem peres eljárásokban jogi képviselet ellátása.

 
Cégalapítás, Társasági jog
Elektronikus cégalapítás, cégmódosítás akár egy óra alatt.
Az eljáráshoz szükséges tulajdoni lapok beszerzése elektronikus úton

Gazdasági társaságok társasági szerződése, alapító okirata és módosításának elkészítése, jogi képviselet a cégbírósági eljárásban.

Társaságok átalakulásával, egyesülésével, szétválásával, megszűnésével végelszámolásával kapcsolatos jogi tanácsadás és képviselet.

Fióktelepek és külföldi vállalkozások kereskedelmi képviselete cégjegyzékbe való bejegyeztetésével kapcsolatos jogi képviselet cégbírósági eljárásban.

Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyéb társadalmi szervezetek alapító okirata és azok módosításának elkészítése, és az illetékes megyei bíróság előtti nyilvántartásba vételi eljárásban jogi képviselet ellátása.

 
Családjog
Válóperekben jogi képviselet ellátása.

Házassági vagyonjogi szerződés, házastársi közös vagyon megosztása figyelemmel a közös és külön vagyon vegyülésére, vállalkozói vagyon megosztása, gyermekelhelyezés, gyermektartás, házastársi tartás, rokontartás, egyéb más családot és gyermeket érintő jogi problémákkal kapcsolatos jogi tanácsadás, peres eljárásokban jogi képviselet.
 
Polgári jog
Tulajdonjoggal, közös tulajdonnal, ráépítéssel, használati jogokkal, telki szolgalommal, bérlettel, birtokkal, birtokvédelemmel, szerződés megkötésével, annak biztosítékaival szerződésszegéssel, szerződés semmisségével, megtámadhatósággal, balesetből eredő, és egyéb kártérítéssel, egyes szerződésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás, peres, és nem peres eljárásokban jogi képviselet ellátása.
 
Ingatlanjog
Ingatlanok adásvételi szerződésének elkészítése,
társasházak alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának elkészítése,

telekalakítás, telki szolgalom, jelzálogjog és egyéb ingatlant terhelő, és érintő jogokkal kapcsolatos okiratok elkészítése,a földhivatal előtti eljárásban jogi képviselet ellátása.
Az eljáráshoz szükséges tulajdoni lapok beszerzése elektronikus úton.
 
Öröklési jog
Öröklési, tartási szerződés, végrendelet készítése, öröklési ügyekben hagyatéki, közjegyzői eljárásban jogi tanácsadás, jogi képviselet ellátása.
 
Munkajog
Munkaviszony fennállása alatt felmerülő problémák vonatkozásában jogi tanácsadás, felmondással, kártérítéssel, leltárhiánnyal és egyéb munkajogi problémákkal kapcsolatos jogi tanácsadás és peres eljárásban jogi képviselet ellátása, az esetlegesen érvényesíthető követelés szakszerű kiszámítása.
 
Tanügyigazgatás
Oktatási intézmények speciális jogi problémáival kapcsolatos jogi tanácsadás, képviselet.
 
Büntető jog
Büntető eljárások nyomozati, ügyészi és bírósági szakaszában jogi képviselet ellátása.
 
   
Szakterületek l Szolgáltatások l Linkgyűjtemény l Kapcsolat l Térkép